حسین عربزاده

آوازه خوان و مدرس آواز دستگاهی

متولد 1360، تهران

کارشناس فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش موسیقی در دانشگاه هیلدسهایم آلمان

فراگیری الحان و مقامات عرب نزد آقای احمد احمدی

فراگیری آواز دستگاهی نزد اساتید محمداسماغیل قنبری، مظفر شفیعی )مرکبخوانی(، محمدرضا لطفی )اولین دوره عالی آواز در مکتبخانه میرزا عبدالله(، علیرضا فیض بشیپور )تصنیفخوانی به همراه سه تار( و حاتم عسگری فراهانی فراگیری آواز کلاسیک نزد آقای محمدرضا قراتپه

آموزش آواز دستگاهی از سال 36 در ایران و آلمان

کنسرتها:

برگزاری کنسرتهای متعدد در ایران از جمله:

دانشگاههای علامه طباطبایی، تهران و حکیم سبزواری فرهنگسرای شفق

شبهای بخارا، شب ملکالشعراء بهار )خانهی هنرمندان ایران، تالار جلیل شهناز( شبهای بخارا، شب مجتبی کاشانی )خانهی اندیشمندان علوم انسانی، تالار فردوسی( موزهی دفاع مقدس، تالار خلیج فارس و شماری دیگر

و در آلمان از جمله:

دانشگاه لایپزیگ دانشگاه درسدن تالارSAALBAU Gutleut ، فرانکفورت

درسدن ،Dreikönigskirche تالار لایپزیگ ،Nikolaikirche کلیسای

موزهی Grassimuseum، لایپزیگ جشنوارهی صدا Staatsoper، هانوفر کلیسای Herrenhäuser Kirche، هانوفر و شماری دیگر