بداهه‌خوانی بر غزل حافظ
«مرغ سحر» - کنسرت ماهور
«نمی‌بینم بقایی» - آواز بیات‌ ترک
«سرو بی‌نشان» - آواز مخالف
«شبانه»
بداهه‌خوانی در شور
تصنیف «میخانه» (نوا)
تصنیف «سرخوشان» (بیات اصفهان)
«طوطی و بازرگان»
«یوسف‌نامه» - مثنوی افشاری
آواز بختیاری
«دل شیدا» - آواز بیات اصفهان
«غم زمانه» - آواز دشتی
Someone Like You
Playing
/